Dommerutvikling

Dommerne skal ha mulighet til å utvikle seg selv, og ha mulighet til å ta kurs.
Dommerne i Batnfjord IL skal være en like stor og naturlig del av klubben som spillerne.
Klubben har som mål å rekruttere, utvikle og videreutdanne dommerne våre kontinuerlig og
etterstrebe å skape et godt dommermiljø.

Rekruttering

I Batnfjord IL skal det avholdes minst et klubbdommerkurs hvert år (våren). Dette kurset er
for alle i klubben, også de som har tatt kurset selv. Klubbdommere som vil utvikle seg videre
har mulighet til å ta rekruttdommerkurs, som kretsen arrangerer.


Oppfølging og utvikling

Dommeransvarlig er et kontaktpunkt for alle dommere i klubben. Alle dommere i klubben
kan søke råd og tips hos dommeransvarlig i klubben. Alle dommere som har interesse og
talent for dømming skal ha mulighet for videreutdanning.


Klubben skal ha som mål å gjennomføre minst en samling i året for klubbens dommere. Her
er det rom for å diskutere hva som har gått bra, hva som kan gjøres bedre og dele erfaringer.
Samlingene er også viktig for at dommerne har et sosialt miljø i klubben.


Det anbefales at trenere og lagledere tar kontakt med dommere i god tid før kamp
angående kamptidspunkt og eventuelt hvilken bane. Dette for å sikre seg at dommerne er
klare, men også at dommerne selv skal føle seg velkomne.
Klubben sørger for at alle klubbdommere som ønsker blir benyttet i de seriekamper hvor
kretsen ikke har satt opp dommer, og i miniturneringene og cup som klubben arrangerer.