Kontaktinformasjon:

Navn

Ansvarsområde

Mobil

Jon Kristian Sørvik

Rennleder

415 33 320

Erik Harstad Sponsor/PR

975 38 749

Åge Ødegård Personalsjef/sekreteriat 900 48 890
Jørn Grønset Sekreteriat  
Kjetil Wiik Harstad Løypesjef fjelltelemark 976 56 010
Vidar Larsen Løypesjef randonee 976 83 335
Daniel Kvalvik Pressekontakt 459 75 983