Barnet må være i følge med en voksen, og foresatte er selv ansvarlige for at leken foregår på en fornuftig og ansvarlig måte. Innesko er påkrevd. 

Barnetrimmen foregår mandager kl. 17.30 - 18.30 i gymsalen på Batnfjorden. Ingen treningsavgift, men man må være medlem av B.I.L for å delta. For de som ikke har fått betalt medlemskap enda, ta kontakt med leder. 

Tilbudet følger skoleruta. Stikkord for aktiviteten er fri lek og allsidig bruk av kroppen. «Treningene» avsluttes med sanglek, hvor også foreldrene er med. Dette er stor stas! Det har vært jevnt bra oppmøte, på det meste var det 20 barn med foreldre. Dette er framtida!

Barnetrimmen følger barnehageåret. Informasjon om semesterstart og -slutt, samt løpende informasjon i løpet av sesongen legges ut på Batnfjord ILs facebookside