I 2020 ble vi alle påvirket og litt nedstemt av pandemien. Et stadig nærvær av begrensninger gjør noe med oss. Nå er vi rett og slett lei av denne tilstanden. La oss håpe at smitteverntiltak og etter hvert vaksinering bringer oss tilbake til normalen snarest mulig.

En slags udefinerbar usikkerhet traff oss i mars. Det var nesten som man kunne høre en slags skremmende hvisking; ”hva gjør dere nå?”, ”forsiktig nå!”, ”ikke ta noen sjanser nå”. Heldigvis er vi en gjeng som ikke ble apatisk. Sant å si så var det svært få reservasjoner i det hele tatt. Våren 2020 dro vi gang et kjempeløft for Batnfjord IL og startet ombyggingen av gressbanen til kunstgressbane. I juli sto anlegget ferdig. Vi har bygget et moderne anlegg som legger til rette for aktivitet, det er viktigst. Samtidig gjorde vi et godt stykke omdømmearbeid for bygda vår. Unisport Scandinavia var imponert over de lokale kreftene. Slik blir det ofte når dyktige folk går sammen for å få noe gjort.

Vi skal være forsiktige med å flagge garantier, men styret holder fast ved målet om at kunstgressbaneprosjektet skal være betalt innen utgangen av 2021. Hvorfor? Jo, fordi det er litt som en ikke ukjent fotballtrener i Trøndelag stadig minnet om; den neste kampen er den viktigste. Nå skal vi rette blikket mot videre drift og nye mål. Et skikkelig løft er ingen suksess dersom det blir et heft i årene som kommer.

Høsten er forberedelser. Tråkkamaskina vedlikeholdes og flyttes til fjells. I skibakken og i løypetraseer gjøres det utbedringer. Kveld etter kveld er det interne og eksterne møter for å skape fotballtilbud i neste sesong. Det er egentlig lite pauser og dødtid. Det er alltid noe som skjer. Det er slik det skal være. Produktet er glede på fotballbanen. Mestring i skibakken. KvikkLunsjen som venter i skiløypa. Svett hår som er klistret til skallen på barnetrim. Å treffe kjentfolk på en fin tur rundt Silstevatnet. Å beundre utholdenhet og skiferdigheter på Silsetrenna.

Det vil være feil å underslå at vi har utfordringer, at vi noen ganger gjør feilvurderinger og ikke leverer slik vi skulle ønske. Da skal vi ikke gjøre oss større og viktigere enn det vi er, beklage og forsøke å bli bedre. Sammen er vi perfekt uperfekt, heter det i en sang. Å finne den rette miksen mellom frivillighet, alvor, trivsel og ambisjoner er ikke alltid like lett, men vi skal hele tiden prøve å finne rett blandingsforhold.

Rundt årskiftet starter vi arbeidet med å bygge bru over Oførelva på Fursetfjellet. Dette gjør vi for å skape en sikrere kryssing av E39 for tråkkemaskina. I dag kjører maskinførerne langs E39, for å krysse veien. Dette betyr en risiko som vi må forsøke å redusere. Prosjektet med å bygge garasje for tråkkemaskina på Fursetfjellet er ikke lagt bort. Dette gjør vi for å skape bedre arbeidsforhold for de frivillige maskinførerne og ta vare på maskina.

Vi søker spillemidler for å bygge Tuftepark i området ved klubbhuset og kunstgressbanen. Et slikt treningsanlegg har plass i utviklingen og forbedringen av området, sammen med tribuner ved kunstgressbanen og koblingen til elvastien. Mer og ulik aktivitet i samme område.

Styret tvinger seg selv til å ha tanker om det som ikke er i bruk lengre også. Det melder seg noen vemodige tanker om all dugnad og aktivitet som har funnet sted i lysløypa i Solsida og hoppbakken i Skeidsdalen. Alt har sin tid. Naturen har langt på vei tatt over disse anleggene. Vi må planlegge en hensiktsmessig og nødvendig rydding.

I løpet av januar tar vi stilling til om Batnfjord Cup skal få sitt comeback i 2021. Å arrangere fotballcup er en konkurranseutsatt ”næring”. Vi må finne en form på dette arrangementet som gjør at spillere, trenere og foreldre ønsker å komme nettopp hit. Dessuten er det mye mer motiverende å arrangere en suksess. Nå har vi fotballanlegg med god kapasitet og som er værbestandig. Forholdene er lagt til rette for massevis av fotballentusiasme utpå sensommeren.

Anlegg og aktivitet har en gjensidig avhengighet. I Batnfjord IL har vi dyktige og engasjerte mennesker som skaper begge deler - og vi ønsker oss flere. Vi deler en utfordring med mange idrettslag og klubber. Vi skulle gjerne hatt flere til å ta del i ansvar og funksjoner i laget. Vi mangler flere sentrale roller, særlig i fotballgruppa, og det skaper slitasje. Denne situasjonen gjør at vi hele tiden nærmer oss en ansettelse av daglig leder i Batnfjord IL. Dette kan skje allerede i 2021, fordi det er nødvendig, for å skape et robust idrettslag for årene som kommer.

Takk for 2020! Takk til alle som bruker av sin fritid og bidrar til aktivitet og det vi skaper i Batnfjord IL – hver for seg og til sammen bidrar engasjementet til å gjøre en forskjell!

 

God jul og et riktig godt nytt år!

 

Styret i Batnfjord idrettslag

 

Ane Engelsvoll, Nina Fostervoll, Endre Dahlen, Tonje Hoem Undlien,

Elise Kvendseth, Emilie Hals,  Ole Solenes