Det er kr. 10,- pr. lodd.
Oppgi navn lodd skal stå på ved betaling, dersom det ikke skal stå på den som betaler lodd i Vipps.

Salgsperiode: 24. - 30. mars
Trekning: 30. mars.
VIPPS- kode: 514393
 
Premiene er sponset av Bunnpris Batnfjord, Coop Batnfjord, Øre Vilt og Brito