Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.april 2021 til
osolenes@online.no.

Saksliste

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på Batnfjord idrettslag sin hjemmeside og på facebookgruppa for Batnfjord idrettslag.

Stemmerett

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Batnfjord idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Batnfjord idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se
Batnfjord idrettslags lov.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål som gjelder årsmøtet, kan du kontakte leder Ole Solenes på tlf:
480 25 507 eller e-post: osolenes@online.no.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen
Styret i Batnfjord idrettslag