Årsmøtet ble avholdt via Teams torsdag kveld.

Vil ansette daglig leder i idrettslaget

En av sakene som ble tatt opp var ansettelse av daglig leder. Årsmøtet ga det nye styret fullmakt til rekruttere en administrativ leder/ daglig leder i Batnfjord IL.  Dette blir gjort for å utvikle og bygge idrettslaget, og for å lette de mange frivillige i laget for administrative oppgaver, som stadig har blitt flere med åra. Daglig leder skal være en administrativ støtte for alle roller og funksjoner i laget og vil få ansvar for blant anna medlemshåndtering, oppfølging av sponsorer og redaktør for nettside og Facebook Du kan lese mer i saksframlegget fra årsmøtet.

Gjemnes sykkelklubb blir en del av Batnfjord IL

Årsmøtet gjorde vedtak om at Gjemnes sykkelklubb blir inkludert i Batnfjord IL som egen gruppe fra 1. juni 2021. En forutsetning for at dette er at årsmøtet i Gjemnes sykkelklubb gjør vedtak om det samme. Det er styret i sykkelklubben som har meldt inn ønske om dette. Grunnen er at Gjemnes sykkelklubb det siste året hatt lite aktivitet og opplevd vansker med å få folk til å ta på seg verv i klubbens styre. Blir sykkelklubben en del av idrettslaget trenger de ikke lenger et eget styre og kan konsentrere seg om selve aktiviteten. Flere mente det var vemodig at klubben nå sansynligvis blir lagt ned som egen organisasjon. Samtidig ble det trekt fram at fordelene, for eksempel at familier nå trenger bare et medlemsskap, veier tyngre.

Du finner mer informasjon om årsmøtet her. Protokollen vil bli lagt ut på nettsida når den er klar.