Daglig leder vil få et overordnet ansvar for å forvalte og utvikle idrettslagets verdier og ressurser på en god og effektiv måte. Den viktigste oppgaven blir den daglige driften, for å sikre medlemmene våre et godt tilbud.
Vi trenger deg som er en utadvendt handlekraftig lagspiller. Du ser de rundt deg, forstår medlemmene og de frivilliges behov, og du tør by på deg selv. For å lykkes i stillingen er det viktig at du er genuint interessert i idrett, lagspill og organisasjonsarbeid.

Hovedoppgaver vil være:

- daglig ledelse av klubben
- representere klubben i møter med kommune, krets og andre samarbeidspartnere.
- ansvar for markedsføring og sponsorarbeid
- ansvar for klubbens administrasjonssystem og media (nettside og sosiale medier)
- utføre andre oppgaver gitt av hovedstyret

Vi søker deg som:

- kan jobbe strukturert og selvstendig
- er positiv og serviceinnstilt
- har god forståelse for økonomi
- har gode datakunnskaper
- tar initiativ og ledelse
- er en som skaper og tar vare på relasjoner
- har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner

Vi tilbyr:

- mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon
- et positivt miljø
- konkurransedyktige betingelser
- kontor i klubbhuset
- fleksibel arbeidstid


Tiltredelse etter avtale.


Ved spørsmål om stilling kontakt styreleder Ole Solenes tlf. 480 25 507
Søknad med cv sendes jobbsoknad@batnfjord-il.no
Søknadsfrist 1.juni 2021