I september starter Andreas Tautra Sylte som Batnfjord IL sin første daglige leder, i halv stilling. Da starter et godt samspill mellom Andreas og alle frivillige i Batnfjord IL. Målene er veldig klare. Etter hvert skal alle deler av Batnfjord IL erfare at daglig leder gjør en forskjell og gjør oss bedre. Andreas skal trives, kjenne på utfordringer og oppleve positiv utvikling. Disse hovedmålene passer veldig godt sammen.

Både Andreas og styret i Batnfjord IL er fulle av spennende forventninger. Styret oppfordrer alle i Batnfjord IL til å bidra med kunnskap, erfaringer og konstruktive innspill til daglig leder. Slik spiller vi ham god og skaper de positive effektene vi ønsker med å ansette daglig leder.

Andreas vil få rikelig med muligheter til å presentere seg nærmere. Inntil da ønsker vi ham en god sommer og velkommen til Batnfjord IL!