Skal vi være helt presis er ikke dette en sammenslåing. GSK er nedlagt, og eiendeler og midler overdras til BIL. Årsmøtet og styret i BIL er allikevel omforent om at vi skal håndtere dette som en sammenslåing. Styret har de siste årene fått flere henvendelser og antydninger om sammenslåing med GSK. Svaret har vært det samme hele tiden. GSK er velkommen inn i BIL, men initiativet må komme fra GSK.

Årsmøtet i BIL 2021 vedtok å ønske GSK velkommen inn i BIL. Årsmøtet i GSK 2021 vedtok å legge ned GSK og overføre eiendeler og midler til BIL, som oppretter egen sykkelgruppe.

Inntil videre ligger sykkel under allaktivitet i Batnfjord IL. Denne gruppen ledes av styremedlem Ane Engelsvoll. En organsiatorisk endring foreslås til årsmøtet 2022.

Styret i BIL akter å ta vare på verdier fra GSK. Blant annet må vi vurdere om den flotte profileringen(sykkeltrøya) skal få leve videre. Styret er heller ikke fremmed for at begrepet GSK, helt, eller delvis får bli med videre. Dette avhenger av at sykkelinteresserte gjemnesinger stiller opp, tar initiativ og bidrar til at barn og voksne får et levende sykkeltilbud - med en robust base i Batnfjord IL.

BIL har ansatt daglig leder. Andreas starter i halvstilling 1. september. En helt vesentlig effekt av denne ansettelsen er at ALLE frivillige i BIL skal oppleve at fritiden de bruker er målrettet og motiverende. Daglig leder skal være tilretteleggeren, slik at frivillige oppgaver ikke blir "fluepapir" for all verdens sideoppgaver. Denne effekten setter vedtaket til GSK sitt siste årsmøte i et fornuftig perspektiv.

Styret i BIL skulle aller helst sett at GSK kunne forbli en selvstendig og aktiv klubb som vi kunne fortsette å samarbeide godt med. Slik blir det ikke. Nå skal vi heller legge til rette for at en aktiv sykkelgruppe skal få utvikle seg i BIL. Sykkelfolk i alle aldre er veldig velkommen inn i Batnfjord IL!