Velkommen!

For ordens skyld. Styret har ikke ansatt kafévert, men nå har Andreas startet i stillingen, han skal ha fast dag på klubbhuset på onsdager og det er ingen grunn til å vente med å sparke igang dette tilbudet. Andreas skal sørge for åpent klubbhus og varm kaffe med tilbehør. Styret har gitt ham klar beskjed om å ikke prate bort arbeidsdagen på seniorkafé - samtidig er dette en bra arena for Andreas, for å lære bygda og idrettslaget å kjenne. Her vil han sannsynligvis få gode innspill, gode historier og meningsytringer rett fra levra!