Kurset er et grunnkurs og er første steg på Idrettens trenerstige og passer for alle som trener eller ønsker å trene barn opp til 12 år uavhengig av idrettsgren. I kurset er en innom tema som

  • Hva er god barneidrett
  • Barns utvikling og læring
  • Relasjon til barn
  • Lekende læring i trygge miljø
  • Å trene barn – forventning og glede

Kurset er lagt ut på facebooksiden til Møre og Romsdal idrettskrets.

Batnfjord IL dekker kursavgift for sine frivillige trenere.

  Klikk her for å gå til mer info og påmelding.

www.mrik.no

https://www.facebook.com/MoreogRomsdalIK/