• Prosjektgruppa bør bestå av 5-8 personer.

• Daglig leder i Batnfjord IL skal være medlem av prosjektgruppa

• Prosjektgruppa skal ha en leder som blir bindeleddet til styret

• Målet er at prosjektgruppa er etablert innen utgangen av januar 2022. Samtidig skal mandatet for prosjektet være omforent med styret i Batnfjord IL

• Interessert? Ta kontakt med styreleder Ole Solenes, eller daglig leder Andreas Tautra Sylte