Saksliste og saksdokumenter er tilgjengelig på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret (osolenes@online.no) senest to uker før årsmøtet.