Saksliste 

  1. Godkjenne stemmeberettigede
  1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  1. Velge møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokoll
  1. Behandle årsberetning for 2021
  1. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  1. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
  1. Vedta idrettslagets budsjett
  1. Anskaffelse av ny traktor for banevedlikehold og snørydding.

Styret vil foreslå at årsmøtet vedtar at Batnfjord IL bytter sin John Deere 3033R m/klippeutstyr til en ny John Deere 4052R. Tilbud fra Felleskjøpet er innhentet og gjeldende. Styret vurderer at Batnfjord IL kan bytte traktor uten å måtte lånefinansiere mellomlegget.

Styret vil fremme dette forslaget fordi en effektiv snørydding av kunstgressbanene stiller krav til en kraftigere traktor, både motorytelse og konstruksjon.

  1. Anskaffelse av ny/nyere tråkkemaskin – orientering til årsmøtet.

Styret vil orientere årsmøtet og begrunne arbeidet med anskaffelse av ny/nyere tråkkemaskin. Styret registrerer at  driftskostnadene med tråkkemaskina er økende, og at alder/timeantall har betydelig effekt på blant annet forsikringsdekning. Hensikten med anskaffelse av ny/nyere tråkkemaskin er bedre driftssikkerhet og reduserte/forutsigbare driftsutgifter. Styret innser at ny/nyere tråkkemaskin vil representere et økonomisk løft, nettopp derfor må dette arbeidet iverksettes, for å unngå at tvingende hastverk som gir oss økonomiske utfordringer.

  1. Valg