20 medlemmer møtte til årsmøtet som ble ledet av Ole Solenes. Nina Fostervoll ble valgt som referent og Trond Skar og Tonje Hoem Undlien ble valgt til å skrive under protokoll

 • Møteleder gikk gjennom Årsmelding for 2021. Årsmeldingen ble vedtatt med vilkår om at styret legger til noe informasjon beskrevet av årsmøtet.
 • ÅRSMELDINGA LEGGES UT PÅ HJEMMESIDEN
 • Regnskapet for 2021 ble behandlet, revisorberetningen ble presentert og årsmøtet vedtok dette som Batnfjord ILs regnskap for 2021. 
 • Årsmøtet vedtok budsjett for 2022, etter forslag fra styret.
 • Årsmøtet vedtok justering av treningsavgift, etter forslag fra fotballgruppa, slik:

                                                                        2022                       2021

  SENIOR:                                                      Kr 3000,-                Kr 2.500,-             (Studentrabatt 50%)

  G16 / J15 / J17 (15-17 år):                       Kr 2300,-                Kr 2.000,-

  G14 / J13 (13-14 år):                                 Kr 1800,-                Kr 1.600,-

  G10/G11/G12/J11 (10-12 år):                   Kr 1200,-                Kr 1.000,-

  G6/J6/G7/J7/G8/J8/G9/J9 6-9 år:           Kr 1000,-                Kr    800,-

   

  Rabattordning:

  Rabatt på 30 % på barn nr.2, og 50 % rabatt på barn nr. 3 osv.

  Full avgift på det eldste barnet, deretter rabattar nedover.

   

  Info:

  Barn av trenere og lagledere på det laget man er trener og lagleder for har fritak på treningsavgift.

  Alle må få informasjon om at de kan dele opp faktura i avdrag. Det bør stå på faktura.

  Fakura bør sendes ut innen 15.04.22 med forfall 30.04.22

 • Årsmøtet vedtok at treningsavgift for freeski skal være uendret, og freeskigruppa skal foreslå justering/endring på årsmøtet 2023.
 • Årsmøtet vedtok at Batnfjord IL skal bytte sin John Deere traktor til en ny større og kraftigere, iht avtale med Felleskjøpet. Traktorbyttet skal finansieres med egenkapital, dugnadsinntekt, SPLEIS, evt gavemidler, momsrefusjon.
 • Årsmøtet ble forklart at styret iverksetter arbeid med mål om anskaffelse av ny/nyere tråkkemaskin.
 • Valg: 
   • Styreleder Ole Solenes
   • Styremedlem/nestleder Ingrid Holten 
   • Styremedlem Nina Fostervoll
   • Styremedlem fotball Richard Aarø
   • Styremedlem allaktivtet Marthe Bjerkeset Dahlen
   • Styrmedlem økonomi Jonas Rånes Haugnes
   • Revisorer: Marianne Kvendseth og Øyvind Kvalvåg
   •  
   • Valgkomite: Endre Dahlen, Lisa Bratberg Oppdal, Ane Engelsvoll og Tonje Hoem Undlien.