Dugnadsarbeidet før, under og etter Dyregod er inntektsbringende. For 2022 har styret i Batnfjord IL besluttet at all inntekt skapt av dugnad knyttet til Dyregod øremerkes til bytte av traktor til banekomiteen. Det er altså en tydelig sammenheng mellom arbeidet som utføres og en anskaffelse som legger til rette for aktivitet i Batnfjord IL.

Batnfjord IL har avtalt å drifte tre serveringsteder/kiosker under Dyregod 2022.

Vellykkede Dyregod-dager har utvilsomt vært en veldig positiv omdømmebygging for bygda vår og kommunen. Denne positive effekten treffer Batnfjord IL også.

Batnfjord IL er største enkeltaksjonær i SUS i Gjemnes AS - foretaket som arrangerer Dyregod. Når vi i Batnfjord IL bidrar inn i Dyregod forvalter vi dermed disse verdiene godt.

Dugnad skal være kjekt. Dugnaden må ha et tydelig formål - dette er på plass, mer konkret enn det har vært tidligere år. Samtidig må gjennomføringen oppleves bra. Styret vil følge opp at organisering av dugnaden oppleves forutsigbar for den enkelte.