Er dette noe for deg, eller kjenner du noen som kan ta på seg disse oppgavene?
Ta kontakt med styret om du har spørsmål.