I Batnfjord Idrettslag tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor, og vi har nå tatt i bruk Mitt Varsel som plattform for mottak av varsel, registrering av varslingssaker og saksbehandling av saker knytta til laget.

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til eller har hørt om fra andre. Du kan si fra om trakassering, mobbing, rasisme, diskriminering, underslag, fjusk o.l.
Det skal være lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om på www.idrettsforbundet.no

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel, fra Norges Idrettsforbund. Når et varsel sendes inn er det en av våre administratorer som vil ta imot varselet. Per i dag er det styreleder Ole Solenes, styremedlem Nina Fostervoll og styremedlem Marthe B. Dalen som er registrert som administratorer. I tillegg har vi mulighet til å hente inn andre saksbehandlere både internt i laget og eksternt (f.eks. jurist eller rådgivere fra NIF).
Mitt varsel bidrar til at vi har gode rutiner for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra.

Send inn varsel via Mitt varsel