Batnfjord IL har i flere år hatt hjertestarter i klubbhuset. Nå har vi anskaffet hjertestarter på Fursetfjellet også. Hjertestarterne alene redder ikke liv. Vi ønsker at trenere, ledere og frivillige skal være i stand til å bruke hjertestarterne når det trengs. Kurs og trening gjør deg tryggere i det maksimale stresset, når noen på møtet, treningen, i skiløypa, eller i skibakken trenger at du handler!

  • Jeg oppfordrer alle i BIL til å styrke sin evne til å gi førstehjelp!

mvh Ole Solenes, styreleder i BIL