2022 ble nok et godt år i Batnfjord IL!

– Hvordan i all verden kan du si det? Flere vil nok stille meg spørsmålet, med rette, fordi de har erfart at det er rusk i maskineriet, i Batnfjord IL. Jeg er helt enig med dere, og spør meg selv om det samme. Jeg føler på ansvaret, og i løpet av det siste året har jeg skammet meg, flere ganger. - Jeg skammer meg, når våre supre seniorer er frustrert over dårlig dialog og planlegging. – Jeg skammer meg, når foreldre som ønsker å gjøre en dugnadsinnsats er i villrede om hvorvidt, hvor og når de skal gjøre sine arbeidsøkter! – Jeg skammer meg, når flotte ungdommer må vente i flere uker på vel fortjent betaling for dommergjerningen på fotballcupen!

Noen avansert analyse trengs ikke! Forbedringspunktene ligger helt i dagen. Så snart kruttrøyken har lagt seg er det bare å begynne å jobbe. Det er flere svært viktige grep som må skje. Det frivillige arbeidet er den viktigste kapitalen i Batnfjord IL. God organisering, forutsigbarhet og tydelig kommunikasjon betyr trivsel og motivasjon. Vi skal dit!

2022 ble et godt år! Engasjerte, dyktige frivillige tar ansvar og gir av sin tid. Slik legger vi til rette for aktivitet og produserer aktivitet. Vi kan snakke om tusenvis av mennesker, i og utenfor Batnfjord IL, som har glede av det dere produserer gjennom frivillig arbeid! Dette er aktivitetsglede. Dette er mestringsopplevelser. Dette er gode minner. Dette er folkehelse. Derfor ble 2022 nok et godt år for Batnfjord IL!

Jeg har egentlig ikke tid til å være leder i Batnfjord IL. Ofte erkjenner jeg at ledergjerningen min både er lettvint og utilstrekkelig. Jeg orker ikke alltid å gjøre det jeg burde ha gjort. Det pussige er at jeg både er stolt og motivert. Jeg lar meg motivere av dere! Jeg motiveres når jeg drar på jobb klokka 0650 og ser at Lasse allerede er godt i gang med å brøyte. Jeg motiveres når jeg ser foreldre stå i striregnet, søkkblaut og roser, trøster og veileder. Jeg motiveres når Liam forlanger Scooter på lydanlegget, før han kaster seg ut i Slopestyle-traseen. Jeg motiveres når seniorer trosser egen frustrasjon og sørger for at fotballcupen blir litt bedre for mange på høstens verste regndag. Jeg motiveres når folk stopper meg på gata i Kristiansund og helhjertet roser løypearbeidet på Fursetfjellet.

Noen ganger må man tåle at ikke alt blir slik det skulle. I 2021 ansatte vi for første gang daglig leder i Batnfjord IL. En nødvendig og riktig beslutning. Jeg mente det da, og vil mene det igjen. Det ble ikke slik det skulle. Gjennom våren og sommeren ble det stadig klarere for styret at det ikke var økonomisk forsvarlig å gå videre med daglig leder. Andreas har vært i pappaperm siden september og arbeidsforholdet avsluttes idet permisjonstiden er ferdig på nyåret. Jeg opplevde at vi kom til denne løsningen i fordragelighet. Andreas fikk tilbud om økt stilling hos sin andre arbeidsgiver. Slik ble det litt greiere å avslutte ansettelsen for en ung familiefar. Jeg tror både vi og Andreas ble noen erfaringer rikere i løpet av dette året. – Vi ønsker deg lykke til videre, Andreas!

Flere har bedt meg benytte denne anledningen til å si noe om økonomien i Batnfjord IL. Det går visst rykter om at vi er full av penger i Batnfjord IL, masse penger på bok og en ubekymret tilværelse. Dette er ikke riktig. Det riktige, etter min vurdering, er at vi har hatt god økonomisk flyt i flere år. Vi har vært svært dyktige på å skaffe penger og realisere relativt tunge løft. Flere foreldregrupper og lag har gjort gode inntektsbringende dugnader. Solfrid og J13 måtte avvikle laget før 2022-sesongen og donerte 130.000 kr øremerket til den nye traktoren. Her om dagen ringte en annen lagleder og fortalte om en lagskasse robust nok til å være et betydelig bidrag inn felleskapet. God drift av dyktige lagledere og foreldre, men egentlig forferdelig trist – at vi må avvikle tilbud til ungdommene våre. Det er flere faktorer som gjorde at vi høsten 2022 kom i en strammere økonomisk situasjon. Jeg skjønner at det skaper spørsmål når lagets styreleder både i møter og i dialog med enkeltmedlemmer bruker ord som «kostandskontroll», «bare helt nødvendige anskaffelser» og «hands on». Det er ikke grunn til bekymring, men i høst var det nødvendig å gjøre grep for å få oversikt og kontroll. Noen har måttet tåle å vente på refusjonsutbetalinger og leverandører ga oss bedre tid til betaling. Nå har vi kontroll, og godt arbeid skal bringe oss tilbake i flyt. Ingen intensjoner er forkastet, men tar bare litt lengre tid. I høst var vi svært nær å anskaffe en nyere brukt tråkkemaskin, en anskaffelse på nær 2 millioner kroner. Når vi velger å utsette denne målsetningen er det ikke grunn til å bekymre seg, men heller være tilfreds med et tegn til sunn økonomisk edruelighet.

På årets siste dag kom Ole Martin på døren og overrakte meg en skatt! Bildet som følger dette nyttårsønsket viser protokollen i Batnfjord IL, fra stiftelsen i 1931, til tidlig 80-tall. Endelig tilgang til historien til Batnfjord IL. Jeg har allerede bladd i protokollen. Dette må deles. Her får vi sett svart på hvitt hvem som har gått opp løypene for oss!

Jeg takker alle i og omkring Batnfjord IL for kunnskapen, tiden og engasjementet som bidrar i vårt felles produkt; aktivitet, trivsel og folkehelse – og ønsker dere et godt nytt år!

Vi starter allerede på årets første dag – Nyttårsmarsjen. «Elvastigeneralen» Even holder folkehelseinitiativet ved like! – Finn fram broddene, og StikkUT!