Styret i Batnfjord IL kalte inn til årsmøte lørdag 18. mars, fordi styret ønsket å arrangere årsmøtemiddag/årsmøtefest samme kveld. En slik kombinasjon gjør seg best på helg, og var hovedårsak til at årsmøtet ble lagt til helg. Det viste seg å bli for liten interesse for årsmøtemiddag/årsmøtefest, og styret valgte å avlyse dette arrangementet. Når vi sto igjen med bare gjennomføring av årsmøtet vurderte styret at dette alene er mest hensiksmessig å legge til en hverdagskveld. Derfor utsettes årsmøtet til torsdag 30. mars kl 2000, i klubbhuset.

Saksliste og saksdokumenter er tilgjengelig på hjemmesiden, knyttet til denne artikkelen, senest en uke før årsmøtet. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være styret ihende senest to uke før årsmøtet, altså senest torsdag 16. mars. Forslag til saker sendes osolenes@online.no