Komfyren er kjøpt inn etter bidrag fra A-lagets klubbkasse på kr 5000,-.

– Gaven er fra A-lagets overskudd fra Hjorten Cup gjennom mange år. Vi synes det er en fortjent gave da A-laget har vært en flittig bruker av klubbhuset i alle år, sier Håvard Kvendseth som tok initiativ til donasjonen.

Vi takker og bukker!